Regulamin Bonów 50 zł

 • 1 Auto-Szkoła "PĘTLA", 30-437 Kraków, ul. Wachholza 4, NIP: 944-151-86-53 emituje "Bony 50 zł"
 • 2 Bon uprawnia do obniżenia ceny kursu podstawowego na kat. "B" o 50zł względem standardowej ceny kursu tj. 2239 zł przy spełnieniu wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie
 • 3 Bon jest jednokrotnego użytku
 • 4 Jedna osoba może wykorzystać tylko jeden bon
 • 5 Bonu nie można łączyć z innymi obowiązującymi promocjami w Auto-Szkoła "PĘTLA", w szczególności z promocją -100 zł dla osób poniżej 18 lat (cena PROMO) oraz z ceną uzyskaną poprzez licytację ceny kursu na aukcji
 • 6 Bon jest ważny tylko dla osoby zapisanej z imienia i nazwiska na bonie (o ile zapisano)
 • 7 Bon jest ważny tylko na kursie (kursach) lub w terminie określonym na bonie (o ile zapisano)
 • 8 Bon musi być oddany wykładowcy na pierwszych zajęciach rozpoczynających dany kurs. Wykładowca oraz kierownik ośrodka są jedynymi osobami uprawnionymi do akceptacji i odbioru bonów
 • 9 W momencie wykorzystania bonu, bon jest zwracany do Auto-Szkoła "PĘTLA"
 • 10 Osobie będącej już kursantem Auto-Szkoła "PĘTLA", która dostała bon na zajęciach teoretycznych i która przekaże bon osobie, nie będącej jeszcze klientem Auto-Szkoła "PĘTLA" przysługuje dodatkowa, bezpłatna jedna godzina nauki jazdy na placu manewrowym do wykorzystania przed swoim pierwszym egzaminem praktycznym
 • 11 W przypadku podejrzenia podrobienia bonu lub manipulacji zapisanymi na nim danymi, Auto-Szkoła "PĘTLA" odmawia uznania bonu i może poinformować o tym fakcie odpowiednie organy ścigania